Att hoppa av ekorrhjulet – ett sundhetstecken

Det får alltså vara sunt att vilja hoppa av ekorrhjulet och vilja backa tillbaka tiden en aning, som för att hämta tillbaka den mänsklighet och det tempo som samhällsutvecklingen en gång sprang ifrån. Inte alla intresserar sig för just 50- och 60-tal, som den nu mogna motorburna “ungdomen” med sin vurm för amerikanska bilar. Att längta efter lugn och sammanhang är ett sundhetstecken även om det inte är amerikanskt 50-tal som inspirerar till lugn och återhämtning. Andra hittar lugnet i operetter eller gammal svart-vit film med Nils Poppe.

Någon sa en gång att de som inte känner till sin historia har ingen framtid. Människan måste knyta an till de som kommit före och brutit vägen för dem som kommit efter; känslan av nostalgi kanske är nedlagd i oss för att vi inte ska tappa kontakten med dem som gått före. De är en del av oss själva, vi är en del av dom. Att vara människa är att bära på ett arv.

Att besöka ett museum är att försöka förstå sig själv, försöka förstå vad det är som byggt mänskligheten som jag är en del av. Den som inte intresserar sig för historia och för sin bakgrund kommer att tappa bort sitt språk. En historielös person vet inte vem vederbörande är och förstår inte sin egen mänsklighet, så hur ska vederbörande kunna kommunicera med sin samtid, när vederbörande saknar grund att stå på? Så är det nog. Detta är den troliga förklaringen till människans nostalgiska längtan och människans övertygelse om att det var bättre förr.

Så är då nostalgikern kanske den mest mänskliga av oss alla. Nostalgikern är en person som förstått att världen snurrar för fort och vi måste hoppa av. Amerikanska bilar, Brolle med sin Elvis-frilla, gitarr och skönsång, man behöver inte så mycket mer för att veta hur den perfekta människan en gång kände det. Som jag – just nu. Nostalgi.